Ja, ik wil 12 maanden het AD thuis op de mat met 54% korting!Voorletters
Tussenv
Achternaam

Postcode
Huisnr.
Toevoeging

Telefoonnummer
E-mail
Ingangsdatum

Ik machtig AD om het abonnementsgeld (1 jaar lang, 26,00 per 4 weken) automatisch van mijn rekening af te schrijven. Voorwaarden.
Rekeningnummer